• Zadzwoń
  +48 81 307 07 23

 • Godziny Otwarcia:
  pon. - pt. 9.00 - 16.00

Dotacje

Dotacje

Niniejszym przedstawiamy ofertę firmy w zakresie pozyskania wsparcia dotacyjnego.

Zakres i harmonogram realizacji usługi

Proponujemy następujący harmonogram i zakres usługi, skonstruowany z myślą o kompleksowej obsłudze projektu:

 • analiza projektów pod kątem optymalnego pozyskania wsparcia z dostępnych obecnie źródeł oraz opracowanie strategii finansowania wybranych  projektów  inwestycyjnych;

   

 • podpisanie umowy o współpracy/obsłudze projektu –obsługa rozpoczyna się w dniu podpisania umowy tak, aby wyeliminować ryzyko i maksymalizować szanse projektu na pozyskanie dofinansowania na wszystkich etapach jego realizacji, od planowania do rozliczenia. Oznacza to, że na każdym etapie zarządzania cyklem projektu Klient otrzymuje wsparcie doświadczonego doradcy;

   

 • wsparcie na etapie przygotowania projektu –oznacza bieżące konsultacje dotyczące samej inwestycji, jak i dokumentów programowych tak, aby umożliwić realizację przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi programu i zmaksymalizować szanse na pozyskanie wsparcia;

   

 • przygotowanie aplikacji -opracowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, a w szczególności wniosku o dofinansowanie oraz związanych z nimi załączników, a także konsultacje dotyczące przygotowania przez Klienta innych niezbędnych dokumentów w celu złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w pierwszym ogłoszonym konkursie;

   

 • obsługa procesu aplikacyjnego –oznacza obsługę od momentu przekazania Klientowi kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do podpisania przez niego umowy wsparcia. Obsługa obejmuje: kompletowanie wniosku, pomoc w podpisywaniu i przygotowaniu kompletu dokumentów, przygotowanie ewentualnych poprawek i uzupełnień, kontrolę poszczególnych etapów oceny projektu oraz kontakty z właściwymi Instytucjami Zarządzającymi lub Pośredniczącymi;

   

 • rozliczenie projektu  -oznacza przygotowanie wniosków o płatność w związku z realizacją projektu;

   

 • monitorowanie projektu w okresie jego trwałości -oznacza przygotowanie rocznych raportów sprawozdawczych, uczestnictwo w czasie kontroli projektu przez właściwe Instytucje Zarządzające lub Pośredniczące.