• Zadzwoń
  +48 81 307 07 23

 • Godziny Otwarcia:
  pon. - pt. 9.00 - 16.00

Referencje

Lucrative Project

Lucrative Project Sp. z o. o. posiada kadrę z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie przygotowania projektów współfinansowanych ze źródeł preferencyjnych (głównie funduszy UE). Od 2008 roku przygotowaliśmy ok. 150 projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane referencje i informacje świadczące o naszej skuteczności i sposobie działania. W przypadku referencji nie wskazano wszystkich doświadczeń, jedynie krótkie, przykładowe informacje o naszych możliwościach. Wynika to m.in. z podpisanych umów, których integralną częścią są klauzule poufności.

 

1. TimberOne S.A.:

 • Zintegrowana, ekologiczna technologia energooszczędnego przerobu drewna poprzez stworzenie nowego zakładu produkcyjnego w Biłgoraju - ogólna wartość  projektu: 80 000 000,00 PLN.
 • Droga do eksportu przedsiębiorstwa TimberOne - ogólna wartość  projektu: 10 000,00 PLN.

 

2. J&G TURYSTYKA Spółka Cywilna:

Budowa Zajazdu Wincentów celem wzrostu konkurencyjności i rozwoju spółki J&G TURYSTYKA” - ogólna wartość  projektu: 4 000 000,00 PLN.

 

3. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO" w Wincentowie, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie - ogólna wartość  projektu: 7 240 236,40 PLN.

 

4. Wikana Invest Sp. z o.o.:

 • Przygotowanie terenu inwestycyjnego pod budowę Wikana Bussines Park w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mielec podstrefa Lublin - ogólna wartość  projektu: 7 400 000,00 PLN.

 

5. Wikana Bioenergia Sp. z o.o.:

 • Budowa elektrowni biogazowej do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w Siedliszczkach  - ogólna wartość  projektu: 15 000 000,00 PLN,
 • Budowa elektrowni biogazowej w Rejowcu Fabrycznym - Fabryczna”: 13 900 000,00 PLN.

 

6. Innova Energy Sp. z o.o.:

 • Zakład produkcyjny pelletu słomianego  - ogólna wartość  projektu: 12 000 000,00 PLN.

 

7. Silver Sound technika estradowa Międzyrzec Podlaski:

 • Nowa jakość reżyserii dźwięku kluczem do rozwoju firmy, wartość projektu: 235 686,91 PLN.

 

8.  ALMED –Specjalistyczne Gabinety Lekarskie:

 

 • Zakup sprzętu i wyposażenia celem zwiększenia konkurencyjności firmy ALMED –Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, wartość projektu:  614 773.01 PLN.

 

9. Gmina Józefów:

 • Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Nr Gp 005 w m. Górniki gmina Józefów, wartość projektu:  2 300 000,00 PLN.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Józefów, etap II, zadanie 2, wartość projektu:   1 000 000,00 PLN.
 • Roboty budowlane i modernizacja zbiornika retencyjnego Józefów, wartość projektu:       1 800 000,00 PLN.

 

10. Miasto Krasnystaw:

 • Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście Krasnystaw, wartość projektu:  5 000 000,00 PLN.

 

11. Gmina Tarnogród:

 • Remont stacji wodociągowej przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie, wartość projektu:  1 400 000,00 PLN.
 • Modernizacja budynku szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia, wartość projektu: 4 000 000,00 PLN.

 

12. Gmina Kazimierz Dolny:

 • Zakup sprzętu i wyposażenia obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym i Józefowie, wartość projektu:  1 540 000, 00 PLN.

 

13. Miasto Lublin:

 • Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie , wartość projektu: 7 159 764,68 PLN.

 

14. BOZAMET Sp. z o.o.:

 • Rozbudowa i modernizacja Zakładu Produkcyjnego Nr 2 BOZAMET Sp. z o.o. w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji elementów metalowych, wartość projektu: 4 071 846,12 PLN.
 • Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w Zakładzie Produkcyjnych Nr 2 BOZAMET Sp. z o.o.: 5 565 138,48 PLN.